30.04.2016
..

Frambor   Klub volejbalu Ivana Kollárika Žilina

Rezervácie kurtov na plážový volejbal ..

2014

späť ~ od 19.02.2019 do 25.02.2019 ~ ďalej
aktuálne


deňkurt10:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:30
utorok
19.02.2019
1voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 19.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 19.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
streda
20.02.2019
1voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
štvrtok
21.02.2019
1voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
piatok
22.02.2019
1voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
sobota
23.02.2019
1voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
nedeľa
24.02.2019
1voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
pondelok
25.02.2019
1voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.02.2019 od 21:30 ...zatvorenézatvorené