30.04.2016
..

Frambor


Cenník


Základný cenník:
9,00 € hodina prenájmu kurtov

Permanentky:
Permanentka na 10 hodín – cena 80 €, prenosná, platí iba počas aktuálnej sezóny
Permanentka na 30 hodín – cena 210 € prenosná, platí iba počas aktuálnej sezóny
Permanentka na 50 hodín – cena 300 €, prenosná, platí i pre nasledujúcu sezónu + 5% zľava na všetku konzumáciu v Pivárskej Bašte RMUT v kalendárnom roku zakúpenia permanentky.
Lopta v cene, záloha 30 €, po vrátení nepoškodenej lopty sa záloha vracia v plnej výške.
Príplatok za osvetlenie 2,00 €/hod/kurt, príplatok platí i pre permanentky a organizátorov akcií, účtuje sa k základnej cene.

Cenník pre organizátorov akcií:
Základný prenájom kurtov – 65 €/kurt/deň
Pri stravovaní 30 osôb v Pivárskej Bašte RMUT a zaplatení tejto konzumácie cena 30 €/deň/kurt
Pri stravovaní 60 osôb v Pivárskej Bašte RMUT a zaplatení tejto konzumácie cena 10 €/deň/kurt
Prenájom aparatúry: 50 €/turnaj ( 2 ks repro, zosilovač, mixážny pult, prehrávač, mikrofón )
Podmienkou podpísanie zmluvy o zabezpečení akcie.

ŠPORTUJÚCI ŠTUDENTI VŠ:
Pre záujemcov o zľavnené vstupné z radov študujúcich športovcov, vekom nezapadajúcich do mládežníckych kategórií, ponúkame možnosť zakúpenia členskej karty Klubu Volejbalu Ivana Kollárika v hodnote 15 €. Táto karta po odpracovaní 16 brigádnických hodín, bude oprávňovať jej držiteľa/ku k užívaniu kurtov APŠ Na Legendách zdarma od 1.5.2012 do 31.9.2012 denne počas pracovných dní do 14.30 hod ( možnosť objednať kurt vopred ), prípadne až do prvej platenej obsadenosti kurtu ( bez možnosti objednať kurt vopred ), počas víkendov do prvej platenej obsadenosti kurtu ( bez možnosti objednať kurt vopred ), k dispozícii bude vonkajšia sprcha. Rovnako karta oprávňuje jej majiteľa na zľavnené štartovné v turnajoch, usporadúvaných Klubom Volejbalu Ivana Kollárika, miesto 15 € platí majiteľ karty 10 €. Karta bude vydaná na meno po predložení potvrdenia o návšteve školy v aktuálnom kalendárnom roku, občianskeho preukazu a platná spoločne s OP.

Rezervácia cez net www.ZAvolej.sk minimálne 24 hodín vopred, kratšie rezervácie iba na prevádzke Pivárskej Bašty RMUT.
Možnosť získania bonusových voľných hodín pre každého, kto prispeje 2% z dane z príjmu v roku 2012 na Klub Volejbalu Ivana Kollárika. Počet bonusových voľných hodín je rovný podielu medzi darovanou sumou a základnou cenníkovou cenou za hodinu, zaokrúhlený smerom nahor na polhodinu.