30.04.2016
..

Frambor   Klub volejbalu Ivana Kollárika Žilina

Rezervácie kurtov na plážový volejbal ..

2017

späť ~ od 20.01.2018 do 26.01.2018 ~ ďalej
aktuálne


deňkurt10:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:30
sobota
20.01.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 20.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 20.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
nedeľa
21.01.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 21.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 21.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
pondelok
22.01.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 22.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 22.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
utorok
23.01.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
streda
24.01.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
štvrtok
25.01.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
piatok
26.01.2018
1voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.01.2018 od 21:30 ...zatvorenézatvorené