30.04.2016
..

Frambor   Klub volejbalu Ivana Kollárika Žilina

Rezervácie kurtov na plážový volejbal ..

2017

späť ~ od 23.08.2017 do 29.08.2017 ~ ďalej
aktuálne


deňkurt10:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:3022:0022:30
streda
23.08.2017
1voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 15:30 ...obsadené - Kalmanova Katarinaobsadené - Kalmanova Katarinaobsadené - Kalmanova Katarinaobsadené - Vierkaobsadené - Vierkaobsadené - Vierkaobsadené - Vierkavoľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 23.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 15:00 ...obsadené - VKV 50obsadené - VKV 50obsadené - VKV 50obsadené - Ingaobsadené - Ingaobsadené - Ingaobsadené - Ingavoľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 23.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
štvrtok
24.08.2017
1voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 16:30 ...obsadené - CIESKOobsadené - CIESKOobsadené - CIESKOobsadené - CIESKOvoľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 24.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 17:30 ...obsadené - DUCOobsadené - DUCOobsadené - DUCOobsadené - DUCOvoľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 24.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
piatok
25.08.2017
1voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 15:30 ...obsadené - HANKA Robsadené - HANKA Robsadené - HANKA Robsadené - HANKA Robsadené - MÁLIKobsadené - MÁLIKobsadené - MÁLIKobsadené - MÁLIKvoľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 25.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 15:00 ...obsadené - VKV 50obsadené - VKV 50obsadené - VKV 50obsadené - Ingaobsadené - Ingaobsadené - Ingaobsadené - Ingavoľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 25.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
sobota
26.08.2017
1voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 26.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 16:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 17:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 17:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 18:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 18:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 26.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
nedeľa
27.08.2017
1voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 16:30 ...obsadené - HAUERobsadené - HAUERobsadené - HAUERobsadené - HAUERvoľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 27.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 15:30 ...obsadené - Ingaobsadené - Ingaobsadené - Ingaobsadené - Ingaobsadené - Ingaobsadené - Ingavoľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 27.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
pondelok
28.08.2017
1voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 16:30 ...obsadené - BROSMANobsadené - BROSMANobsadené - BROSMANobsadené - BROSMANvoľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 28.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 15:30 ...obsadené - VKV 50obsadené - VKV 50obsadené - VKV 50obsadené - GALOVICobsadené - GALOVICobsadené - GALOVICvoľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 28.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
utorok
29.08.2017
1voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 16:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 16:30 ...obsadené - MÁLIKobsadené - MÁLIKobsadené - MÁLIKobsadené - MÁLIKvoľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 19:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 19:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.1 ~ 29.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené
2voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 10:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 10:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 11:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 11:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 12:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 12:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 13:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 13:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 14:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 14:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 15:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 15:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 16:00 ...obsadené - CÍBAobsadené - CÍBAobsadené - CÍBAobsadené - HAUERobsadené - HAUERobsadené - HAUERobsadené - HAUERvoľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 20:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 20:30 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 21:00 ...voľné ~ kurt č.2 ~ 29.08.2017 od 21:30 ...zatvorenézatvorené